VRIJWILLIGERSTAKEN TOB TENNIS

ALGEMEEN 

Vrijwilligers houden onze vereniging draaiende. Het is erg belangrijk om een enthousiaste groep vrijwilligers te hebben en te behouden.

Ieder senior lid van onze vereniging is in principe verplicht om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Voor de regelgeving rondom deze verplichting wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Als bestuur doen we onze uiterste best om voldoende vrijwilligers te hebben. Toch blijft het ieder seizoen weer een hele klus om voldoende leden voor vrijwilligerstaken bij de club te betrekken. Ieder lid van de vereniging heeft een voorkeur voor bepaalde vrijwilligerstaken en is vaak alleen op bepaalde dagen en data beschikbaar. Als vereniging proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 WELKE TAKEN ZIJN ER?

We onderscheiden de volgende taken:

·    Algemeen technisch onderhoud (code A)

·    Bardienst (code B)

·    Communicatie, Website (code C)

·    Groenvoorziening (code G)

·    Huishoudelijke zaken (code H)

·    Jeugdbegeleiding (code J)

·    Solidariteitsbijdrage (code K) (Under construction)

·    Ledenwerving en ledenbehoud (code L)

·    Organisatie (code O)

·    Sponsorwerving (code S)

·    Toernooi activiteiten (code T)

·    Wedstrijdtennis (code W)

​Beschrijving van de vrijwilligerstaken.( Het overzicht van de vrijwilligerstaken worden zsm op de website gezet)

WIE

Vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door alle seniorleden die op 1 januari van het betreffende jaar >18 jaar of zijn. 

SOLIDARITEIT(Nog te bepalen en/of te bespreken)

Indien jij niet in de gelegenheid bent om een vrijwilligerstaak uit te voeren dan is de zogenoemde 'solidariteitsbijdrage' van toepassing (code 'K').

Voor seniorleden: Solidariteitsbijdrage (Dit is nog under construction)

Bij het niet deelnemen aan vrijwilligersdiensten zoals bardiensten, groenploeg/baanploeg, etc NOTK ?