• clubhuisinterieura.jpg
  • gala.jpg
  • indoorhal.jpg
  • januari_2022.jpg
  • nietroken.png
  • nieuwclubhuisopen.jpg
  • toernooi76.jpg
  • toernooifotoslider.jpg
  • veiligsportklimaat1.jpg
  • viewtobtennis.jpg

Nawoord van onze ex- voorzitter


Als voorzitter van de afdeling Tennis van TOB heb ik me regelmatig tot de TOB Tennis leden e.o. gericht via een voorwoord in de maandelijkse TOB Tennisnieuwsbrief. Nu ik ben afgetreden en mijn opvolger is benoemd is het tijd voor een korte terugblik en vooruitblik.


Na enkele jaren 's-winters in de hal te hebben gespeeld ben ik zo'n 20 jaar geleden lid geworden van TOB-tennis. Niet alleen omdat het op die gravelbanen buiten lekkerder speelde dan in de hal op de harde ondergrond, maar vooral ook om de familiaire sfeer die de vereniging uitstraalde, niet in het minst door het kleine en gezellige clubhuis. Samen met Margriet werd ik ook actief met de organisatie van de vrijdagavond-toss die we weer nieuw leven konden inblazen. En al snel daarna werd ik door de toenmalige voorzitter Carel Letschert in het bestuur gevraagd als bestuurslid Technische Zaken, terwijl ik nog steeds geen idee heb wat die portefeuille precies inhoudt. Enkele jaren daarna werd ik gevraagd en benoemd tot voorzitter, inmiddels bijna 15 jaar geleden, het precieze moment ben ik vergeten. En vanuit die rol ben ik ook terecht gekomen in het interim Algemeen Bestuur van de Omnivereniging RKSV TOB.

Ik heb het (vrijwel 😀) altijd erg leuk gevonden om ons clubje te helpen besturen en te vertegenwoordigen. Ik ben blij met het vertrouwen dat ik van jullie en ook vanuit de andere partijen op en rond De Melkweg heb mogen ondervinden. Samen met de andere bestuursleden en de vele vrijwilligers staat er een tennisafdeling die alom geroemd wordt om de warme ontvangst van tegenstanders en deelnemers aan de toernooien. Met elkaar mogen we daar best trots op zijn. Telden we 15 jaar geleden nog net 75 leden voor drie slecht onderhouden gravelbanen en viel het clubhuis bijna om, nu is het ledenaantal aanzienlijk gegroeid, beschikken we over drie verlichte allweather banen en staat er een modern en nog even gezellig clubhuis. Het is het eigenlijk alleen maar zaak om er voor te zorgen dat er nog wat meer leden bijkomen en dat die leden ook de binnenkant van het clubhuis weten te vinden. En als we het voor elkaar krijgen dat de gemeente nog wat actiever met het onderhoud van de banen en het sportpark wordt, dan is dat helemaal mooi,

En hoewel ik niet voor mijn verantwoordelijkheid wil weglopen was het zachtjes aan zaak om na al die jaren het stokje over te dragen. Ik ben dan ook blij dat Tonny de Rover mijn rol wil overnemen en ben er van overtuigd dat hij ons vertrouwen niet zal beschamen. De ontwikkelingen zoals de gemeente die voorstaat voor het sportpark De Melkweg bieden kansen om de sport inclusief tennis te intensiveren en te laten groeien. Ik ga er van uit dat jullie hem, net zoals dat eerder naar mij gebeurde, zullen steunen in het vervullen van zijn rol binnen en buiten de vereniging! Het zou fijn zijn als hij ook van de jongere generatie concrete ondersteuning gaat ondervinden. Succes Tonny!

Rest mij tenslotte om ook op deze plaats nog eens mijn dank uit te spreken voor jullie blijken van waardering, niet alleen gedurende de afgelopen jaren op en rond de tennisbanen maar ook voor mijn benoeming vorig jaar als Lid van verdienste van TOB en dit jaar zelfs als Erelid. Dank daarvoor!

Sportieve groet,
Frans Houtkamp

Locatie

Contact

TOB Tennis

Meteorenweg 274

1035 RN Amsterdam

Clubhuis: 020-6333474 

Secretaris-TOB Tennis:

Mail: tobtennis@hotmail.com

Ledenadministratie TOB Tennis:

Mail: tobleden@outlook.com

Social media