INSTRUCTIE PIN automaat TOB-tennis

Beste gastheer/gastvrouw van TOB tennis,

We hebben een PIN automaat in de TOB tennis kantine.

De PIN automaat is alleen geschikt voor bankpassen en niet voor creditcards.

Deze instructie dient als verkorte handleiding voor de dagelijkse handelingen met de pinautomaat.  Laat de pinautomaat altijd op het lichtnetnet staan.

1: OPSTARTEN

Mocht de pinautomaat uitstaan:

U zet de mobiele pinautomaat aan door de toets <OK> ingedrukt te houden tot de display verlichting oplicht.

( Daarvoor moet je het kleine stekkertje even uit de automaat halen en als de automaat weer aanstaat dan weer het stekkertje er weer in doen )

De pinautomaat is in principe altijd geactiveerd en wekelijks wordt door Gerard Lippens een weekafsluiting gemaakt en Gerard activeert daarna weer de pinautomaat.

Mocht de automaat door omstandigheden gedeactiveerd zijn, dan moet u de volgende handeling verrichten:

Activering:

 

Om transacties te verrichten, dient u dan eerst de betaalautomaat te activeren met een dagopening. Toets de 2e knop vanaf links ( Naast Alpha knop )

 

Toets vervolgens het  wachtwoord  ‘99999’, bevestig met <OK> De automaat is nu geactiveerd.

 

Mocht de automaat door omstandigheden geen betalingen accepteren,  dan moet u de volgende handeling verrichten:

U zet de mobiele pinautomaat uit door de toets <STOP> ingedrukt te houden tot de display verdwijnt.

( Daarvoor moet U het kleine stekkertje even uit de automaat halen)

Vervolgens drukt U op <OKE> en wacht tot u het display kan lezen. De automaat zal vervolgens zichzelf herstarten en gereed zijn voor betaling.

( Daarna moet U het kleine stekkertje weer in de automaat zetten)

2: TRANSACTIES/BETALINGEN  VERWERKEN

Handeling voor gastheer/gastvrouw TOB tennis kantine als TOB-leden of anderen hun rekening willen betalen.

           Toets  F2 < BETALING> op de pinautomaat ( Dit staat op het display van de automaat )

        Voer het bedrag in, gevolgd door <OK> .

o    Bedragen moeten worden ingetypt zonder komma.

o    Een bedrag van € 7,49 typt u in als [7] [4] [9]. Bedragen van € 00,00 zijn niet toegestaan. Toets “CORR” als u het bedrag wil aanpassen.

  In de display staat nu ‘UW PAS AUB’.

  Geef de betaalautomaat nu aan de kaarthouder.

  Handeling voor kaarthouder

o    De kaarthouder steekt de kaart in de chipkaartlezer.

o    De kaarthouder toetst de pincode in en keurt het bedrag goed met <OK>.

o    Als de transactie is gelukt ziet de kaarthouder in de display: ‘TOT 73,65 € GESLAAGD’ en er wordt een bon geprint.

o    Let op: Het bovengenoemde bedrag in deze instructie is een voorbeeldbedrag.

o    Dan volgt de melding: ‘AUTOMAAT TERUGGEVEN AAN DE VERKOPER AUB’.

o    De kaarthouder dient de betaalautomaat nu terug te geven aan de gastheer/gastvrouw van TOB. 

 Handeling voor gastheer/gastvrouw:

o    Toets <OK>

o    In de display staat bij een geslaagde transactie de melding: ‘TRANSACTIE AKKOORD’.

3: PRINTROL VERVANGEN

 

Open de printkap door het klepje omhoog te tillen en verwijder de lege huls.

 

Plaats de printrol in de betaalautomaat.

 

Plaats de rol op dezelfde manier zoals op de afbeelding hiernaast, anders wordt de tekst niet geprint. Laat het papier een stukje uitsteken en sluit de printklep.

 

Indien uw printrol opraakt tijdens het printen van een bon, drukt u nadat u de nieuwe rol heeft geplaatst op <OK>.

Uw betaalautomaat gaat nu verder met het afdrukken van de (transactie)bonnen. Niet volledig afgedrukte bonnen worden in zijn geheel automatisch opnieuw afgedrukt. 

 

Plaats de rol op dezelfde manier zoals op de afbeelding hiernaast, anders wordt de tekst niet geprint. Laat het papier een stukje uitsteken en sluit de printklep