Beste TOB-lid

Wanneer u uw lidmaatschap wenst te beëindigen willen wij u er attent op maken dat deze schriftelijk bij ons ontvangen moet zijn vóór 1 december van het lopend jaar.

Dit is mogelijk via onderstaand web formulier of middels een e-mail naar tobleden@outlook.com of per brief naar: Ledenadministratie TOB tennis - Vijgepeerpad 35 - 1036 KK - Amsterdam.

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Na uw opzegging ontvangt u hiervan een bevestiging.

Let dus op dat u die ontvangt.

Mocht u binnen veertien dagen nog geen reactie ontvangen hebben, neem dan contact op met ons.

Mocht de opzegging niet voor genoemde datum ontvangen zijn, bent u de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd.

TOB hanteert de voorwaarden van de AVG.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van TOB TENNIS ( gevestigd aan de Meteorenweg 274 te Amsterdam ) aan een lid of bezoeker van de vereniging.

Met vriendelijke groeten,

TOB-tennis bestuur

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons contributiereglement op de website www.tobtennis.nl

captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com